مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر مجموعه ای بهترین قطعات جواد معروفی است که برای ساز گیتار کلاسیک تنظیم شده است.
نویسندهپیمان شیرالی
ناشرپنج خط
قطعرحلی
تعداد صفحه40
تاریخ انتشاراول 1398
شابم3-67-802630-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی