مرکز موسیقی بتهوون
loader
پرلودهای فردریک شوپن از جمله محبوب ترین قطعات رپرتوار پیانو هست در این ویراست از پرلود شوپن تلاش شده است که سلوفان از روی این قطعات برداشته شود.
نویسندهبرایان گنتس
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه160
تاریخ انتشاراول 1398
شابم0-57-802625-0-979
تیراژ250
در حال بروزرسانی