مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 9
روش آسان آموزش پیانو جلد ششم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های روش آسان آموزش پیانو، شامل چند جلد کتاب می‌باشند که توسط جان تامسون تدوین و به چاپ رسیده‌اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

چرنی اپوس 299
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

هنر پدال گیری
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

گل گندم
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو