مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر مجموعه ای از قطعات ساده تنظیم شده برای سنتور برای چهار دست می باشد که در این گونه قطعات استاد با همراهی خود ملودی های ساده و ابتدایی هنرجو را دلچسب تر میکند.
نویسندهرامین صفایی
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه56
تاریخ انتشاراول 1398
شابم9-9-8014621-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!