مرکز موسیقی بتهوون
loader

تمرین های کتاب حاضر با نگرش موسیقی ایرانی همگون اند. موزیکالیته ی هنرجویان را تقویت کرده وهنرجو را به خلاقیت هنری نزدیک میگرداند و در جهت آموزش روش تمرین حرکت میکنند که مشکل بسیاری از هنرجویان است.

نویسندهمحمدرضا لطفی
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه68
تاریخ انتشاراول1398
شابم2-8-9014621-0-979
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!