مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر شامل متدهای انگشت گذاری برای اصلاح و بهبود و افزایش سرعت دست ها می باشد.
نویسندهرضا علی آبادی
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشاراول1398
شابم8-51-802625-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!