مرکز موسیقی بتهوون
loader
گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آکوردنوازی سه تار
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

هفتاد و دو مبنای تنبور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

هفتاد و دو مشق تنبور دوره مقدماتی کتاب اول و دوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

موسیقی ایرانی شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

چهل تمرین انگشت گذاری برای تنبور
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سماع باران شیوه ای برای تنبورنوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ته رزهای باستانی تنبور
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آموزش تنبور (کتاب اول)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش تنبور – کتاب سوم ( نظم مجازی) به همراه CD
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش تنبور ( کتاب دوم ) به همراه CD
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دستان حقانی تنبور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تنبور از دیر باز تاکنون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش تنبور 1
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

صد و ده تمرین سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None