مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر به چهار فصل آرپژ، گام، ترمولو و لگاتو تقسیم می شود. هر قسمت شامل یک متن کوتاه هست که توضیحات مناسب را در مورد ساختار اصلی تمرین برای نحوه اجرا به شما میدهد.

نویسندهگوهر واردانیان
مترجمحامد فتحی
ناشرپنج خط
قطعرحلی
تعداد صفحه28
تاریخ انتشاراول 1398
شابم6-82-802630-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!