مرکز موسیقی بتهوون
loader
تمام قطعات، تنظیم شده برای چهار گیتار هستند و آن ها را بر اساس سطح سختی قطعات مرتب و شماره گذاری نموده ام. جدا از پارتیتور هر قطعه، نت هر چهار خط گیتار را به صورت مجزا نوشته ام تا هنرجویان به راحتی به خطی که می خواهند بنوازند دسترسی داشته باشند. در دی وی دی هم هنرجو می تواند تمامی خط ها را به صورت مجزا با مترونوم دیده و شنیده (فایل های صوتی در دی وی دی قرار گرفته اند) و با آن ها به تمرین بپردازد.
نویسندهمسعود امیری
ناشرنشر عارف
تعداد صفحه113
تاریخ انتشاراول 1396
شابم8-17-802627-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!