مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 8
از سیر تا غروب سه تار نوازی معاصر
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

رسم تارنوازی کتاب مقدماتی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

شفاف تر از تار زندگی استاد جلیل شهناز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

نغمه ساز جاودان زندگی استاد علی تجویدی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

در قفس درباره ابوالحسن صبا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

نجوای دل
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف استاد ابوالحسن صبا دوره اول سه تار
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تمرین برای نواختن چهارمضراب آواز بیات ترک جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سه گام برای تار و سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

کتاب تار
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گلباغ ترانه آموزش تار و سه تار جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

زمزمه ها برای آواز سه تار تار بمتار بربت
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دوازده نغمه برای تار و سه تار
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ده قطعه برای تار جلد ششم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۶، ششمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و موسسه فرهنگی هنری تار و پود آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

ده قطعه برای تار جلد پنجم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۵، پنجمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و موسسه فرهنگی هنری تار و پود آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

شیوه فراگیری سه تار دوره پایه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آهنگ های برگزیده برای تار و سه تار
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

برنامه دشتی ساخته موسی معروفی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

مبانی فن نوازندگی تار و سه تار
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب آواز رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبدالله دوامی
280000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سه چهار مضراب
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

سبز در سبز بیست ترانه از موسیقی گیلان و تالش
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آواهای ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None