مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 8
ردیف موسیقی ایرانی – به روایت استاد یوسف فروتن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دستگاه چهارگاه ( از سری ردیف های استاد مرتضی نی داود )
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گفته ها و ناگفته ها ( خاطرات محمد مهدی کمالیان )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

124 قطعه برگزیده از موسیقی ملی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کمک آموزشی تاروسه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دخترک ژولیده
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

کتاب تارو سه تار( بخش اول)
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

کتاب تاروسه تار( بخش دوم)
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

کتاب تاروسه تار (بخش سوم)
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تحلیل ردیف میرزا عبدالله
540000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تمرین های روزانه برای تار
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گلبانگ شریف
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دلنوازان 4
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

21 قطعه تصنیف و پیش درآمد برای سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

10تمرین برای تار و سه تار
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

نگرشی برسازشناسی سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف عالی استاد علی اکبر خان شهنازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف آقا حسین قلی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

سه تار از مبانی تا ردیف 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

بیایید تار و سه تار بنوازیم( کتاب پنجم)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

گفتگو ( مجموعه ی دو نوازی های استاد فرامرز پایور )
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش مقدماتی تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

باد صبا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None