مرکز موسیقی بتهوون
loader

نت نویسی آهنگهای این کتاب از روی نوارهای اجرا شده با ارکستر وتکنوازی خود روانشاد اسدالله ملک انجام گرفته است وسعی وافی شده تا حدالمکان مطابق اصل باشد.اجرای این آثار با تاروسه تاراز یکسو رپرتوار این سازها را وسعت وغنا بخشیده واز سوی دیگر ضمن پرور ش ذوق واستعداد نوازندگان موجب گسترش دایره تکنیکی ونیز ارتقای آگاهی آنها از سیر تکاملی موسیقی کشور ما وشناخت سبک های مختلف ودوره های موسیقی ایرانی می گردد.

نویسندهاسدالله ملک
مترجم.
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه32
تاریخ انتشار1384
شابم9-99-5842-964
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!