مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 8
جواب آواز
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

باغ نظر
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تار و ترانه
52000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب تار و ترانه، یکی از آثار یمین غفاری می باشد که توسط نشر هستان به چاپ رسیده است. در این کتاب، سعی شده است نکات و تکنیک های مخصوص تار و سه تار مثل ریز، دراب، تکیه و سایر نکات گنجانده شود تا هنرآموز برای ردیف نوازی آماده گردد. از ویژگی های این کتاب می توان به تمرین های موجود در قالب دستگاه های مختلف، از قبیل ماهور، شور، سه گاه و همایون و آوازهایی همچون افشاری، بیات ترک، دشتی، ابوعطا و اصفهان اشاره کرد. به علاوه، فایل صوتی موجود، به هنرآموز کمک می کند تا قطعات را بشنود و به درستی اجرا کند. همچنین، نویسنده نیز پیشنهادهایی برای تمرین با فایل صوتی ارائه کرده است که به بهبود عملکرد نوازنده، کمک شایانی می کند.

دستور مقدماتی تاروسه تار
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

غوغای ستارگان
54000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

روش ساختن سه تار
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

کتاب سه تار
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ده آهنگ برای تار وسه تار
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ده قطعه برای بربط
6000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

شهنواز
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

28 قطعه برای تار وسه تار
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور مقدماتی تار وسه تار
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

پیک سحری
26000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

راز ونیاز(سی قطعه برای تار)
110500 تومان 130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

گنجینه تار
18000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

خوش نواز
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کاروان صبا
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آواهای سرزمین مادری
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سه تار ونغمه های آشنا
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

عشق ماند
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None