مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه حاضر، سی قطعه از آثار استاد فرامرز پایور می باشد که از کتاب های قطعات موسیقی مجلسی، ردیف ابتدایی سنتور، سی قطعه چهار مضراب، فالگوش وهشت آهنگ انتخاب گردیده است. در تنظیم وبرگردان قطعات این کتاب، از انواع مضراب های معمول برای ساز تار استفاده شده وانگشت گذاری ها نیز باتوجه به هماهنگ بودن آنها با فرم مضراب هاتنظیم شده است که به اجرای هر چه روان تر ومنطقی تر آنها کمک کرده است.

نویسندهاستاد فرامرز پایور
مترجمامیر حسین رضا
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه125
تاریخ انتشار1392
شابم8-90-802602-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!