مرکز موسیقی بتهوون
loader

تصانیف وقطعات این کتاب، منتخب آثاری از بزرگان وهنرمندان برجسته موسیقی این مرزوبوم است که طی سالیان دراز، جذابیت واعتبار خود را حفظ کرده اند. در واقع هدف اصلی این گزینش از یک سو ثبت وحفظ آثار زیبا وارزشمند موسیقی ایرانی، واز سوی دیگر آشنا نمودن مردم با نوع درست تصنیف وترانه وپرورش واعتلای سلیقه آنهاست.

نویسندهانوش جهانشاهی
مترجم.
ناشرپیکان
قطعرحلی
تعداد صفحه53
تاریخ انتشار1392
شابم8-148-328-964-978
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!