مرکز موسیقی بتهوون
loader

ردیف موسیقی ملی ایران ، گنچینه و میراث گرانبهایی است از فرهنگ و هنر سرزمین پهناور ایران که در طول قرن ها سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده تا به شکل امروزی خود به ما رسیده است و بیشترین سهم در حفظ و انتقال ردیف – تا جایی که تاریخ به ید دارد – به خاندان فراهانی ( آقا علی اکبر فراهانی و فرزندان وی ، آقا حسینقلی و میرزا عبدالله ) تعلق دارد. (آقا علی اگبر فراهانی معرف به جناب میرزا، خیلی زود فوت کرد و برادر زاده اش ، آقا غلامحسین با همسر وی ازدواج کرد و در این هنگام فرزندان آقا علی اکبر کودک بودند . آقا غلامحسین به آنها نواختن تار را آموخت . بعدها میرزا عبدالله و آقا حسینقلی هر کدام نوازنده و استاد بنام و سرشناسی شدند و برای خود ردیف جداگانه ای تدوین کردند که هرچند از نظر جانمایه و ساختمان یکی بود ، ولی از لحاظ تزیینات و آرایه ها و در پاره ای موارد تقدم و تأخر گوشه ها و در اندک مورد حذف و اضافه برخی گوشه ها با هم تفاوت داشتند . همینطور فرزند آقا حسینقلی ، علی اکبرخان شهنازی نیز بجز ردیف پدر خود (آقا حسینقلی ) ، ردیف دیگری تدوین کرده بود که آنرا هم درس می داد و امروز به ردیف شهنازی شهره است .

نویسنده کیوان ساکت
ناشرانتشارات واژیران
قطعرحلی
تعداد صفحه176
تاریخ انتشار1395
شابم5-1-9014599-0-979
تیراژ3000
در حال بروزرسانی