مرکز موسیقی بتهوون
loader
در روند آموزش موسیقی ایران کم و کاستی های فراوانی دیده می شود که یکی از این کمبودها هماهنگی سازهای کوبه ای با سازهای ملودیک و بالعکس می باشد که هیچ گاه این امر مهم در نظر گرفته نشده است؛ حال در این مجموعه با توجه به در نظر گرفتن مطالب فوق مجموعه ای از قطعات ایرانی که کمتر به نت در آمده را برای تار و سه تار گردآوری نموده و سپس به صورت دو خط همزمان (دو نوازی) و تنظیم شده برای نوازندگان تمبک و دف در زیر خط ملودی نوشته شده است.
نویسندههادی فدایی
ناشرانتشارات موسیقی عارف
تعداد صفحه63
تاریخ انتشاراول 1396
شابم8-04-8022627-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی