مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
آموزش ارکستراسیون ادلر
1000000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

شب نیشابور پارتیتور و پارت ها
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آوای یارها بیست قطعه دوصدایی برای سنتور
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تربیت شنوایی لئوکرافت
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کتاب تربیت شنوایی از لئوکرافت که در قالب دیکته ملودیک و هارمونیک طرح ریزی شده و با تکرار و ارائه ی نمونه های متنوع به شما کمک میکند تا بر مهارت های شنیداری، تشخیص نت، درک ریتم خود بیافزائید. همچنین، نمونه های صوتی این کتاب به شنونده امکان می‌دهد تا با طنین ها و رنگ های صوتی مختلف نیز آشنا شود.

می خوانم می نوازم قطعات چهاردستی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تنظیم موسیقی در دنیای واقعی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

پوآرو یازده دوئت برای پیانو و ساکسیفون
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش کنترپوان گرادوس
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

هارمونی بلوز راک جز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کنسرتو برای فلوت و ارکستر زهی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کنترپوان مدال آهنگسازی به شیوه پالسترینا
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دوازده دوئت کوچک جلد 1و2 برای ویولن اپوس 38
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

پیرایش موسیقی باروک
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

درآمدی بر آموزش کاربردی هارمونی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

هارمونی مدرن
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

شیوه دو نوازی و همنوازی – جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دفتر تمرین هارمونی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

هارمُونی والتر پیستُون
500000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آرمنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تئوری کمپوزیسیون معاصر
450000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None