مرکز موسیقی بتهوون
loader

ترجمه کتاب حاضر از متن آلمانی آن میباشد که در یال1899 مستقیما ازمتن روسی به آلمانی ترجمه شده است.نمونه ها و تمرین های ترجمه فارسی همگی برای نخستین بار پس از چاپ اصلی بانت نویسی مدن بازنویسی شده است.

نویسندهپیوتر ایلیچ چایکفسکی
مترجمسیاوش بیضایی
ناشرنوگان
قطعوزیری
تعداد صفحه260
تاریخ انتشاراول
شابم7-35-0802606-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!