مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب پیش رو حاوی قطعات منتخب موسیقی نواحی مختلف ایران است که برای ساز سنتور به صورت دو صدایی نت نویسی و تنظیم شده است.
نویسندهمحسن غلامی
ناشرچکاد هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه20
تاریخ انتشار1399
شابم8-68-979-0-802618
تیراژ1000
در حال بروزرسانی