مرکز موسیقی بتهوون
loader
کوک کردن ساز یکی از دغدغه های اصلی هنرجوبان است در این کتاب چگونگی و مراحل کوک کردن سنتور آموزش داده شده است.
نویسندهقدرت الله ستایش
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه122
تاریخ انتشارسوم 1390
شابم5-20-802602-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی