مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر ، شامل مجموعه ای از مهم ترین موضوعات تئوری کمپوزیسیون معاصر است . تفاوت اصولی این کتاب با اکثر آثار منتشر شده در حوزه ی موسیقی جدیدتر ( کتاب هایی که در سال های اخیر منتشر شده اند ) ، پیش از همه در روش جامع آن است : موسیقی معاصر ، در تمام ابعاد اساسی موسیقیایی – تئوریک مورد بررسی قرار می گیرد ، ضمناً نه فقط ابعادی که در تئوری سنتی متداولند ، بلکه همچنین آنهایی که به وضعیت زیبا شناسی – زبانی جدیدتر وابسته اند . موضوع اصلی کتاب ، موسیقی نیمه ی دوم قرن بیستم است ، به ویژه موسیقی معاصر که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته و بیشتر از همه سؤال برانگیز است . این موسیقی نیازمند یک روش به حد کافی گسترده است ، به همین دلیل در این کتاب نه فقط موضوعات تئوری موسیقیایی مانند ژانر و فرم ، هارمونی ، پلی فونی ، ریتم و نتاسیون ، بلکه همچنین مسائل تاریخی موسیقی ، کرونولوژی قرن بیستم و زیبا شناسی مورد بررسی قرار می گیرند . فقط به این صورت است که می توان مسائل پیچیده و بغرنج موسیقی معاصر را معرفی و فرا گرفت . هدف اصلی کتاب ، طرح و حل یک سلسله مسائل جدید در موسیقی جدیدتر قرن های بیستم – بیست و یکم است . این هدف نه با شرح مختصر تاریخی در مورد آهنگسازان ، و نه با بررسی موسیقی یا آثار جداگانه ، بلکه با بررسی عمیق آن مسائلی حاصل می شود که کمپوزیسیون موسیقی معاصر را به ما معرفی می کند . برای تصویر نکات تئوریک کتاب ، ماتریال هایی انتخاب شده اند که دیگر در گذر زمان تا حدودی آبدیده گردیده اند . این مسئله در وهله ی نخست شامل حال کلاسیک های آوانگارد و پست آوانگارد موسیقیایی قرن بیستم است ، که به نظر نویسندگان کتاب باید به طور گسترده در عمل آموزشی و علمی متداول شود .

نویسندهیوری نیکلایویچ خولوپف و ...
مترجممسعود ابراهیمی
ناشرنای و نی
قطعوزیری
تعداد صفحه808
تاریخ انتشار1400
شابم9786229677698
تیراژ250
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!