مرکز موسیقی بتهوون
loader
فرم موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فرم درموسیقی کلاسیک غرب
28000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

نقاشی موسیقی
21000 تومان 35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فرم و آفرینش
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تئوری کمپوزیسیون معاصر
280000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

مبانی فرم وفرم های موسیقی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرمهای موسیقی
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فن آهنگ سازی به شیوه ددکافنیک
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرم و طرح در موسیقی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هنر شنیدن موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فرم و اجرا در موسیقی
9500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

سمفونیها و آوازهای مالر
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

درک و دریافت موسیقی
390000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

کتاب درک و دریافت موسیقی، یکی از معتبرترین کتابها در موسیقی می باشد. در این کتاب ارائه طرح شنیداری به عنوان پیشنهاد عملی برای گوش دادن به موسیقی می باشد و سادگی و روان بودن جملات باعث شده مطالب برای فردی که با موسیقی آشنایی ندارد قابل فهم باشد.

فرم موسیقی اسپاسبین
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم