مرکز موسیقی بتهوون
loader
هنر آهنگسازی کتاب اول
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

مطالعه تحلیلی مجموعه آوازهای فولکور شماره 14 رضا والی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

همخوانی در موسیقی جلد دوم چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هارمونی مدرن
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

دفتر تمرین هارمونی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هارمُونی والتر پیستُون
700000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

والتر پیستون، در کتاب هارمُونی خود، به آموزش صحیح هارمونی به روش سیستم درجه‌ای می‌پردازد. او، در دو بخش مفصل، انواع هارمونی، پیشینۀ تاریخی آن و ساختار آکردها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تئوری کمپوزیسیون معاصر
1100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

نگرشی کلاسیک به هارمونی و پیانوی جز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

رساله آهنگسازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هارمونی جامع کاربردی (از ابتدا تا ورود به موسیقی آتونال)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

حل المسائل باس ها وآوازهای داده شده
11000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تاریخ تحول هارمونی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

هارمونی دوبفسکی
625000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

در کتاب هارمونی، نکات اساسی تئوری، مثال ها، نمونه هایی برای آنالیز هارمونیک و انواع تمرینات گنجانده شده است. این مهم، باعث ایجاد تسلط بر قواعد اساسی هارمونیک که بیانگر روند عمومی شکل گیری و تحول مبانی مد – هارمونیک است، می شود و کار را برای دانشجویان آسان می نماید.