مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر دربارۀ تاریخ فوگ نیست و در حقیقت به جنبه های تاریخی تکنیک هایی که آهنگسازان بزرگ فوگ مورد استفاده قرار داده اند ، اشاره ای ندارد . بلکه هدف عمدۀ این کتاب راهنمایی شاگردان در نوشتن و آنالیز نمودن فوگ ها می باشد . این کتاب به بررسی انوانسیون نیز پرداخته است ، زیرا تدابیر کنترپوانتیک فوگ و انوانسیون به هم مربوط بوده و لذا یادگیری هر دو متقابلاً سودمند خواهد بود . شیوۀ ارائۀ مصالح موجود در این کتاب بسیار ساده است . ابتدا جنبه های تئوریک فوگ و انوانسیون کاملاً تعریف شده و سپس مثال های فراوانی از آثار آهنگسازان گوناگون نقل و مفصلاً توضیح داده می شود . بالاخره یک سری تمرینات عملی در مورد نوشتن و آنالیز نمودن فوگ و انوانسیون در آخر هر فصل ارائه می گردد.

نویسندهجان ورال
مترجمهوشنگ کامکار
ناشرانتشارات نای و نی
قطعوزیری
تعداد صفحه204
تاریخ انتشار1395
شابم0-4-90577-600-978
تیراژ500
ارسال دیدگاه

دیدگاه کاربران
  • امیرحسین سلمانی

    امیرحسین سلمانی

    برعکس همیشه کتاب یکم کثیف بدستم رسید😔