مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر به مطالعه ی مجموعه آوازهای فولکور شماره 14 رضا والی پرداخته است. مجموعه آوازهای منتخب شامل چهار آواز محلی و یک آواز محلی مجازی است.
نویسندهبنیامین فسایی
ناشرنارون
قطعرحلی
تعداد صفحه190
تاریخ انتشاراول1398
شابم 5-69-802621-0-979
تیراژ100
در حال بروزرسانی