مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر از بلندآوازه ترین کتاب در زمینه کنترپوآن است. از زمان انتشار آن در سال 1725 مورد استفاده بسیاری از آهنگسازان بزرگ قرار گرفته است.
نویسندهگرادوس اد پارناسوم
مترجماشکان خمسه پور
ناشرسرود
قطعوزیری
تعداد صفحه116
تاریخ انتشاراول 1398
شابم5-44-8626-964-978
تیراژ250
در حال بروزرسانی