مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 11
10تمرین برای تار و سه تار
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ده قطعه برای تار کتاب دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۲، دومین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و انتشارات ماهور آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

در سایه سار بید
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

بیایید تار و سه تار بنوازیم( کتاب پنجم)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سه تار ونغمه های آشنا
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مکتب سه تار دوره ی متوسط
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

یکصد وسی آهنگ محلی برای تار وسه تار(همراه با سی دی)
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

بیائید تار و سه تار بنوازیم دفتر ششم
37000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دلنوازان3
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

یکصد سال خنیاگری دفتر ماهور
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تحلیل ردیف میرزا عبدالله
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آموزش سه تار جلد سوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد سوم کتاب آموزش سه تار، قطعاتی در ماهور، سه گاه و چهارگاه می نوازیم.

ردیف میرزا عبدالله برای سه تار(کتاب پنجم:همایون و اصفهان)
12500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

کتاب تاروسه تار( بخش دوم)
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دستگاه راست و پنج گاه
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور مقدماتی تار وسه تار (کتاب دوم)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه کتاب‌های دستور مقدماتی تار و سه تار، با در نظر گرفتن جنبه های فنی و تربیتی، توسط استاد روح الله خالقی گردآوری و با متد تدریس جهانشاه صارمی، زیر نظر حسین علیزاده در نهایت دقت تدوین و تنظیم شده است.

ردیف میرزا عبدا... برای تار و سه تار
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

همساز برای تار و سه تار(به همراه سی دی)
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

حرکت دائمی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دوازده قطعه تمرینی برای پرش انگشت در سه تار 1
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

قطعاتی در شور، بیات ترک، دشتی و افشاری

یکصد سال خنیاگری دفتر دشتی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تنهایی 20 قطعه موسیقی سنتی برای تار و سه تار
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None