مرکز موسیقی بتهوون
loader

ویژگی های این کتاب را شاید بتوان چنین برشمرد : تصانیف موجود در این مجموعه از آثار دوره مشروطه تا اواخر دهه پنجاه منتخب شده است ، تمامی قطعات بر اساس ردیف دستگاهی موسیقی ایرانی با کوک و مقام یکسان تنظیم شده اند ، سعی برآن بوده که از تصنیف های فاخر در این مجموعه استفاده شوند و برای این انتخاب محتوای شعر مورد توجه بوده است ، یکدست بودن قطعات از نظر فرم (تصنیف ) که دسترسی را برای مخاطب آسان تر می کند ، در این کتاب تمام تصنیف ها با علامت های یکسان و همراه با آوانگاری کلام ترانه یا تصنیف در زیر آوانگاری اصوات آمده است .

نویسندهحمیدرضا جوان به کوشش بنیامین فسایی
ناشرگنجینه کتاب نارون
قطعرحلی
تعداد صفحه342
تاریخ انتشار1394
شابم0-22-802621-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!