مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب با نگارشی امروزین در مورد آموزش مهارتها، هنرجوی موسیقی را از آغاز وزمانی که حتی هنوز، نام سیم های ساز را بدرستی نمی داند، با مفاهیم پایه ای مانند دینامیک، آرتیکولاسیون، فضاهای تونال، ریتم های مختلف، نقشی که یک نوازنده به عنوان تکنواز یا نوازنده ای از یک آنسامبل مو تواند داشته باشد والبته با ویژگی های دوره وسبک های مختلف، آشنا می سازد.

نویسندهکاوه کشاورز
مترجم.
ناشرمانوش
قطعرحلی
تعداد صفحه77
تاریخ انتشار1392
شابم1-2-9014576-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!