مرکز موسیقی بتهوون
loader


کتاب پنجم از این مجموعه در واقع نه تنها کامل کننده این روش است بلکه به نوعی چکیده ی کتابهای قبلی نیز می باشد به این معنی که کلیه مباحث و تکنیکهای گفته شده قبل در اتود ها و قطعات این کتاب آمده است.

نویسندهکریک بوم
مترجممحمد رضا گرگین زاده
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه220
تاریخ انتشاراول 1384
شابم7-10-5842-964
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!