مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر با در نظر گرفتن بخش های ابتدایی برخی کتاب ها مطالب پایه ای و مهم موسیقی را که به خوبی آموزش داده اند، نگاشته شده است.
نویسندهسیاوش عبدی
ناشرموسیقی عارف
قطعرحلی
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1397
شابم0-56-802613-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!