مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این کتاب قطعاتی برای دو و سه گروه دف تنظیم شده که هرخط مربوط به یک گروه می باشد.
نویسندهداریوش اسحاقی
ناشرچکاد هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه118
تاریخ انتشاراول94
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!