مرکز موسیقی بتهوون
loader

توجه روزافزون نسبت به دف و هنردف نوازی در داخل و خارج کشور و استقبال اساتید و هنرجویان از دوره سه جلدی "شیوه نوین دف نوازی" انگیزه ای شد که مجموعه ای جدید را با محتوا و چارچوبی تازه و به روز تدوین کنم تا مسیری تازه در اموزش و فراگیری هرچه اصولی تر و علمی تر این هنر، پیش روی هنرآموزان و هنرجویان قرار گیرد. در مجموعه جدید، ضمن رفع نواقص دوره سه جلدی قبلی، در نگارش برخی علائم و نشانه ها تجدید نظر شده و تمرینات و مطالب متفاوت و متنوع بیشتری جهت افزایش سطح درک و میزان تسلط هنرجویان بر اجرای ریتم ها ارائه گردیده است.

نویسندهمسعود حبیبی
ناشرمولف
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشار1395
شابم3-158-69850-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط