مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این جلد مطالبی شامل تاریخچه ی سازدهنی و آموزش دیاتونیک 10 سوراخ برای هنرجویان فراهم شده است.
نویسندهمنصور پاک نژاد
مترجم.
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه85
تاریخ انتشار1389
شابم7-39-80602-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی