مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
نوای تمبک (25 قطعه برای تمبک)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکولو
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

احسان مجتهدی مقدم، در کتاب تمبکولو، با استفاده از شعر، بازی و تمرین به آموزش ریتم و نواختن تمبک به کودکان می‌پردازد. کودکان در حین بازی و در تخیلات خود، غرق در شادی و نشاط، نت‌های مختلف را فرا می‌گیرند و با ملودی‌های گوناگون آشنا می‌شوند.

مبانی تنبک نوازی جلد4
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

آموزش داربوکا جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکانه
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

کتاب تنبک جلد یک و دو
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبک و تمبک نوازان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

سازهای ایران را بشناسیم تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

موسیقی ایرانی شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مبانی تنبک نوازی جلد اول
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

تمبک من آموزش تمبک به کودکان و نوجوانان
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خودنوازی تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

پنجاه درس تنبک
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تمبک جمشید شمیرانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تئوری ریتم1
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

قطعاتی برای تنبک و آشنایی با ریتم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک نوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

الفبای تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

نوزده قطعه 1
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تصنیف نوازی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

شیوه تنبک نوازی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و تکنیک2
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و کودک2
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None