مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
تمبکولو
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد4
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکانه
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

کتاب تنبک جلد یک و دو
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبک و تمبک نوازان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

این کتاب جلد دوم از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب ضمن پرورش خلاقیت نوازنده، تئوری موسیقی، فیگورهای ریتمیک بر پایه کشش سیاه نقطه دار، فیگورهای ریتمیک برپایه کشش سیاه، معرفی مجدد کشش‌های سیاه چنگ دولاچنگ و سکوت های آن ها و مفاهیم ترمولو و ریز در تنبک نوازی، گنجانده شده است. در پایان این سلسله تمرینات، نت زینت معرفی می‌شود. به گونه‌ای که هنرجو برای شروع کتاب سوم آمادگی لازم و کافی را کسب نماید. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

موسیقی ایرانی شناسی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مبانی تنبک نوازی جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

این کتاب جلد اول از مجموعه‌ی ۶ جلدی اثر محمد جعفر قاضی عسکر است و برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب به حرکت شناسی ساز و نوازنده، پرورش خلاقیت هنرجو، تمرینات آینه‌ای برای رشد توانایی و عملکرد مشابه و یکسان هر دو دست، شناخت ریتم و متر و تئوری موسیقی پرداخته شده.

خودنوازی تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

پنجاه درس تنبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تمبک جمشید شمیرانی
72000 تومان 90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تئوری ریتم1
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک نوازی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

الفبای تنبک
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

نوزده قطعه 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تصنیف نوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

شیوه تنبک نوازی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و تکنیک2
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و کودک2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None