مرکز موسیقی بتهوون
loader

نوزده قطعه 1

10000 تومان
از 0 نظردر این کتاب قطعاتی بر اساس تنیک و تکنیک یک تنظیم شده است.هنرجویان باید هرکدام از قطعات را ابتدا با سرعت پایین تمرین نموده وسپس آن را با سرعت مناسب اجرا نماید.
نویسندهداریوش اسحاقی
ناشرچکاد هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه63
تاریخ انتشاراول92
شابم7-07-802618-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی