مرکز موسیقی بتهوون
loader

درباره‌ی این اثر، به قلم جمشید شمیرانی می‌خوانیم:«بنا به‌درخواست دوستان و همت آنان این مجموعه تحت عنوان آموزش تمبک تهیه شد که در آن ریتم‌های موسیقی ایرانی که حاصل از تعلیمات ذیقدر استاد عزیزم حسین تهرانی است و تجزیه و ترکیبات مختلف این ریتم‌ها با هم عرضه و سعی شده است تا قدم بسیار کوچکی در راهی که این استاد بزرگ رفت برداشته شود..»

نویسندهجمشید شمیرانی به کوشش فرید خردمند
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه200
تاریخ انتشاراول97
شابم2-50-802628-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط