مرکز موسیقی بتهوون
loader

تنبک نوازی

35000 تومان
از 0 نظراین کتاب مانند کتاب الفبای تنبک از پنج حرکت اصلی تم/بک/اشاره راست و چپ و بشکن های2و3استفاده شده است دراین کتاب هنرجویان با انواع ریتم ها آشنا می شوند.
نویسندهداریوش اسحاقی
ناشرچکاد هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه76
تاریخ انتشاردوم95
شابم2-02-802618-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی