مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب بادوشیوه تک خطی و سه خطی نگارش شده است و در بخش تئوری برگرفته از کتاب استاد تهرانی است.
نویسندهمحمود رفیعیان
ناشرموسیقی عارف
قطعرحلی
تعداد صفحه50
تاریخ انتشار1396
شابم5-21-802627-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!