مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر تلاشی است برای رسیدن به مرزبندی های تکنیک داربوکا و همچنین ریتم ها و لحن ضرب آهنگ ها به عنوان یک نظام.

نویسندهشایان ریاحی
ناشرانتشارات موسیقی عارف
قطعرحلی
تعداد صفحه120
تاریخ انتشار1399
شابم3-22-802633-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی