مرکز موسیقی بتهوون
loader

مبانی تنبک نوازی جلد اول

80000 تومان
از 0 نظر

این کتاب جلد اول از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب به حرکت شناسی ساز و نوازنده، پرورش خلاقیت هنرجو، تمرینات آینه‌ای برای رشد توانایی و عملکرد مشابه و یکسان هر دو دست، شناخت ریتم و متر و تئوری موسیقی پرداخته شده. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.محمد جعفر قاضی عسکر، با تکیه بر دو دهه تحصیل و جمع آوری تجربیات و توصیه های استاد نوید افقه، به بررسی مدل‌های مختلف آموزشی تنبک نوازی در هشتاد سال گذشته می‌پردازد. نکات درخشان آموزشی مدرسینی که به طور شفاهی آموزش می‌دادند و آنان که صاحب رساله و کتاب آموزشی بودند و همچنین آنان که رسالات دیگران را در آموزش مورد استفاده قرار می دادند، همه و همه را جمع‌آوری کرده و با طبقه بندی فعالیت های آموزشی آنان به دوره های متقدم، میانه و متأخر، بررسی های خود را پی گرفته است. 

نتیجه این تحقیقات رسیدن به نکات مهم آموزشی است که نمود آن را در مسیر گام به گام تمرینات طراحی شده ی این مجموعه کتاب می‌توان آنها را مشاهده کرد. 

نکات آموزشی همچون:

۱- رسیدن به فرم صحیح حرکات.

۲- ایجاد روند جدیدی در ترتیب آموزش حرکات.

۳- مرور و باز اجرای تمرینات پیشین.

۴- تمرینات ذهنی در کنار تمرینات فیزیکی 

۵- کشف نقاط ضعف و قدرت هنرجو در تمرینات. 

۶- توجه ویژه به انقباضات و گرفتگی های عضلات حین تمرین. 

۷- رعایت تمهای تمرین از کند به اوج و دوباره کند. 

۸- نرمشهای مناسب و حرکات کششی.

و...

نویسندهمحمد جواد قاضی عسکر
ناشرارشدان
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشاراول1398
شابم2-924-995-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی