مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
آموزش ارکستراسیون ادلر
600000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون متیوز
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش داربوکا جلد اول
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کتاب تنبک جلد یک و دو
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای ایران را بشناسیم تنبک
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش ریتم و دف جلد چهارم
64000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تنبک و کودک پیش نیاز برای سازهای ملودیک
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد سوم
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

این کتاب جلد سوم از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب شناخت ریتم و متر، اتودهای افزایش تکنیک، پرورش خلاقیت، تمرینات آینه‌ای، بررسی مجدد الگو های ریتمیک بر پایه کشش سیاه نقطه دار و چند نقطه دار، معرفی متر های متداول در موسیقی ایرانی و همچنین ادامه تمرینات نت های زینت گنجانده شده است. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

این کتاب جلد دوم از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب ضمن پرورش خلاقیت نوازنده، تئوری موسیقی، فیگورهای ریتمیک بر پایه کشش سیاه نقطه دار، فیگورهای ریتمیک برپایه کشش سیاه، معرفی مجدد کشش‌های سیاه چنگ دولاچنگ و سکوت های آن ها و مفاهیم ترمولو و ریز در تنبک نوازی، گنجانده شده است. در پایان این سلسله تمرینات، نت زینت معرفی می‌شود. به گونه‌ای که هنرجو برای شروع کتاب سوم آمادگی لازم و کافی را کسب نماید. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

دف در مکتب خانقاه جلد اول
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

خلاقیت موسیقی ویژه داوطلبان موسیقی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد اول
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

این کتاب جلد اول از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب به حرکت شناسی ساز و نوازنده، پرورش خلاقیت هنرجو، تمرینات آینه‌ای برای رشد توانایی و عملکرد مشابه و یکسان هر دو دست، شناخت ریتم و متر و تئوری موسیقی پرداخته شده. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

طبلک و بازی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ریتم سوخته
99000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دایره المعارف سازهای جهان
62500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

چهل قطعه برای کاخن
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نانوشته های دف جلد دوم اتودهای آموزشی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

نانوشته های دف جلد اول
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آیین دف نوازی جلد اول
28000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی ایرانی جلد دوم ویژه کارشناسی ارشد موسیقی
72250 تومان 85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None