مرکز موسیقی بتهوون
loader
اثر حاضر ترجمه کتاب تمرین و نیز لوح فشرده صوتی کتاب ارکستراسیون که حاوی اجرای نمونه های منتخب از مثال های مندرج در آن است به عنوان مکمل ارایه می شود.
نویسندهکنت کنان دونالد گرنتهم
مترجمشهاب منا
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه84
تاریخ انتشاراول1398
شابم5-7-9014621-0-979
تیراژ200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!