مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب انسان شناسی موسیقی ازسه بخش و پانزده فصل تشکیل شده است. مریام در بخش نخست بر آن است که علاوه بر معرفی تاریخی و اجمالی از شکل گیری مفهومی رشته ای با عنوان موسیقی شناسی قومی به دو مسئله مهم و بنیادین دیگر یعنی ارائه نظریه ای در تعریف این رشته و روش پژوهش میدانی و مطالعاتی بپردازد. در بخش دوم به مفاهیمی پرداخته می شود که در عین ارتباط بامقوله صوت و صدا، به حواس و ادراکات تولیدکننده این صدا، یعنی انسان مربوط می شود: این که چگونه حواس مختلف انسانی در دریافت موسیقی با یکدیگر ترکیب می شوند، روند یادگیری موسیقی در انسان و در بطن بومی اقوام مختلف چگونه پیموده می شود و موسیقی چگونه خلق می شود. بخش سوم به عنوان مسائل و راه حل ها به حضور این موارد در متن مطالعه موسیقایی اشاره می کند و موسیقی را در ارتباط با حواس تولیدکننده آن یعنی انسان در کنار هم قرار می دهد.

نویسندهآلن مریام
مترجممریم قرسو
ناشرانتشارات ماهور
تعداد صفحه480
تاریخ انتشاراول 1396
شابم8-54-8772-964-978
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!