مرکز موسیقی بتهوون
loader

شناخت موسیقی مردم پسند درآمدی است جامع و قابل فهم به تاریخو معنای موسیقی مردم پسند.آغاز آن ارزیابی ای انتقادی است از روشهایی که تاکنون موسیقی مردم پسند را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند، نیز دشواری ها و بحث هایی که پیرامون تحلیل فرهنگ مردمی و موسیقی پید آمده اند. روی شوکر بر اساس آخرین آثار پژوهشی و نوشته های مطبوعات موسیقی مردم پسند مضامین اصلی شکل دهنده ی تجربه ی ما از موسیقی شامل تولید، صنعت موسیقی، سیاست های موسیقی، هواداران، مخاطبان، خرده فرهنگ ها موسیقیدان همچون ستاره، جراید موسیقی و دریافت و مصرف موسیقی مردم پسند را به بحث گذاشته است.

نویسندهروی شوکر
مترجممحسن الهامیان
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه349
تاریخ انتشار1384
شابم9-67-6409-964
تیراژ2200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!