مرکز موسیقی بتهوون

آموزش تصویری دف

40000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 25194
عناوین آموزش ساز دف: اجرای ضربه تم خطوط حامل وسکوتها/ اجرای ضربه میانه/ اجرای ضربه تم بک وچپ/ اجرای انواع نت ها/ اجرای ریتم
صاحب اثراستاد حمید طاهری
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد حمید طاهری
در حال بروزرسانی