مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب بعد از آشنایی مقدماتی با تئوری و سرایش موسیقی به موازات کار بر روی کتاب آموزش خوانندگی و باز هم آواز مورد بهره برداری قرار گیرد و مطالبش به عنوان تمرین های روزانه کاربری یابد . در این کتاب ، به منظور مؤثرتر واقع شدن تمرین های آواز ، شاهد نمونه های گوناگونی هستیم که نوت آنها نگارش گردیده و توسط معلم به اجرا در می آیند تا شما با تقلیدشان هم ذهن و هم اندام های صوتی خود را ورز آورید و در خوانندگی به توانمندی بالاتری برسید. بر شیوه ی تقلیدی گوشی یا سینه به سینه یی در فارگیری آواز نقدهایی شده که بی جا و بی استدلال هم نیست ، امّا به جاست به این مطلب اشاره شود که تقلید از حس و حال ذائقه ی هنری و رنگ صدا و سبک خواندن و خصوصیات معلمین یا به عبارتی همانند سازی هنری با اشخاص می تواند جای تأمل و ایراد باشد زیرا هر گلی باید رنگ و بو و شکل خود را بیابد و حفظ کند .
نویسندهمرتضی سرآبادانی
ناشرانتشارات چندگاه
قطعرحلی
تعداد صفحه92
تاریخ انتشار1392
شابم8-9-9014509-0-979
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!