مرکز موسیقی بتهوون
loader

ویژگی این کتاب، متمرکز نمودن توجه خوانندگان آواز بر تقویت گوش از حیث جمع شنوی به منظور جمع خوانی است. زیرا بعضا پیش می آید که قسمت هایی از خط ملودی در آهنگ ها بصورت چند صدایی اجرا دارند وخواننده می یابد توانایی هماهنگ شدن با خوانندگان صدای دوم وسوم وبیشتر را داشته باشد تابا ترکیب احساس خود با دیگران،رنگ آمیزی دلنشینی را اجرا نماید. در این کتاب بر تقویت گوش خوانندگان آواز تأکید شده است . تمرینات این کتاب زمینه مساعدی بر همخوانی در گروه کر را فراهم می سازد . با توجه به اینکه همه افراد دارای یک دامنه مشخص از صدا هستند ، هر خواننده باید به طور دقیق موقعیت حنجره خود را بشناسد و با کار و تمرین و نحوه صحیح خواندن آن را افزایش دهد . این کتاب شامل تمرین های مرحله ای برای هنرجویان آواز می باشد .

نویسندهمرتضی سر آبادانی
مترجم.
ناشرچندگاه
قطعرحلی
تعداد صفحه68
تاریخ انتشار1388
شابم9-1-9014533-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!