مرکز موسیقی بتهوون
loader
هم نواز جلد دوم برای نی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

None

کاربرد پدال های پیانو
21250 تومان 25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

آموزش حضور در صحنه راهنمای نوازندگان برای اجرای زنده
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

کتاب آموزش حضور در صحنه اثر کارن ای هاگبرگ و ترجمه شده توسط محمد مهدی ابوالحسنی است که موضوع اصلی آن راهنمایی نوازندگان و خواننده ها برای اجرای زنده بر روی صحنه می باشد.

پرواز(سایه جلد دوم)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

None